Pressto.

Nagłowek strony

Wydawca

Wydawca

Wydział Teologiczny

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Sponsorzy

Rozbudowa pełnotekstowego zasobu bazy danych platformy PRESSto o archiwalne numery czasopism wydawanych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czasopisma "Annales Missiologici Posnanienses" nr 15-17 – zadanie jest finansowane w ramach umowy 662/P-DUN/2017 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo