Pressto.

Nagłowek strony

Nr 20 (2015)

Cały numer czasopisma

Przejrzyj albo pobierz cały numer czasopisma PDF ()

Spis treści

Strona redakcyjna PDF
  1-6
Spis treści PDF
  7-8
Wanda Maria Błeńska and her contribution to fight against leprosy in the world PDF (English)
Andrzej Łukaszyk 9-25
The Witness Of A Laywoman Engaged In Medical Missionary Work In Africa PDF (English)
Wanda Błeńska 27-31
O opiece zdrowotnej w Ugandzie, drugiej Ojczyźnie dr Wandy Błeńskiej PDF
Anita Magowska 33-42
Praca lekarska dr Wandy Błeńskiej jako przykład holistycznego podejścia do pacjenta PDF
Norbert Rehlis 45-52
Pomoc dla misyjnych ośrodków medycznych na tle globalnej ochrony zdrowia PDF
Zbigniew Pawłowski 55-69
Trąd i jego postrzeganie na przestrzeni dziejów PDF
Marta Jelonek, Joanna Gadzińska, Jędrzej Gadziński 71-88
Misyjny charakter edukacji. Edukacja w Ugandzie PDF
Krystyna Surma 89-106
Interreligious Dialogue in the Thought of Benedict XVI: Ecclesiological Foundations and Distinctive Characteristics PDF (English)
Rocco Viviano 107-135
Prawda jako fundament nauczania misyjnego w Protreptikos Klemensa Aleksandryjskiego PDF
Jerzy Duda 137-149
Chrzest w Kościele nubijskim – próba rekonstrukcji liturgii w świetle analizy baptysteriów i wschodnich tradycji chrześcijańskich PDF
Katarzyna Anna Mich 151-163
Technologie informacyjne w służbie działalności misyjnej Kościoła. Próba przybliżenia najważniejszych szans i zagrożeń PDF
Piotr Artur Sokołowski 165-199
Bibliografia "Annales Missiologici Posnanienses" 2000-2012 PDF
Patryk Osadnik 201-229

Recenzje

Dermot A. Lane: Stepping Stones to Other Religions. A Christian Theology of Inter-Religious Dialogue.Maryknoll, New York: Orbis Books, 2011. 328 p. ISBN 978-1-57057-991-8 (pbk.) PDF (English)
Achiel Peelman 233-235
Gerald A. ARBUCKLE: Culture, Inculturation, and Theologians. A Postmodern Critique. Foreword by Anthony Gittins, CSSp. Collegeville, Minnesota: A Michael Glazier Book, Liturgical Press, 2010. 200 p. ISBN 789-08146-5458-3. PDF (English)
Achiel Peelman 237-239

Komunikaty/kronika

"Spotkania z Afryką" PDF
Barbara Filipiak 243-245
Kalendarium działalności Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio w okresie od lipca 2014 do lipca 2015 PDF
Anna Tarajkowska 247-252
Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2013/2014 PDF
Katarzyna Anna Mich 253-256
Sprawozdanie z działalności Akademickiego Koła Misjologicznego w latach 2014/2015 PDF
Katarzyna Anna Mich 257-260
IV Krajowy Kongres Misyjny (12-14 czerwca 2015) - sprawozdanie PDF
Franciszek Jabłoński 261-272
Konferencja naukowa „Chrystianizacja «Młodszej Europy»”. Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Poznań, 16-18 września 2015 r. PDF
Paweł Zając, Pavel Lemekh, Patryk Osadnik 273-284


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo