Pressto.

Nagłowek strony

Nr 19(28) (2015)

Spis treści

Artykuły

Graduał rkp 7021 Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu jako przykład recepcji potrydenckiej reformy chorału gregoriańskiego w polskim obrządku liturgicznym. PDF
Anna Sobczak 7-30
Odnalezione fragmenty najstarszego kodeksu rękopiśmiennego z klasztoru cystersów w Łeknie-Wągrowcu. PDF
Jakub Łukaszewski 31-45
Wolumin mszalny poznańskich karmelitów bosych. PDF
Piotr Pokora 47-57
Jeremias Hentschel Lesna Polonus (1662–1709) i jego księgozbiór. Fragment z dziejów biblioteki parafii luterańskiej w Lesznie. PDF
Kamila Szymańska 59-80
Księgozbiór kolekcjonera dzieł sztuki. Słów kilka o bibliotece Seweryna hr. Mielżyńskiego z Miłosławia PDF
Kamila Kłudkiewicz 81-116
Spuścizna Stefana Balickiego w zbiorach Domu Literatury Biblioteki Raczyńskich PDF
Alicja Przybyszewska 117-128
Założenia i realizacja polityki zarządzania zasobami w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu w latach 1992–2014 PDF
Małgorzata Dąbrowicz, Artur Jazdon 129-157
Wpływ informatyzacji Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu na zmiany organizacyjne i rozwój usług bibliotecznych PDF
Piotr Karwasiński, Hanna Wesołowska-Mis 159-183

Miscellanea

Oprawy ksiąg biskupa warmińskiego Szymona Rudnickiego w zbiorach dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie PDF
Radosław Franczak, Michał Muraszko 185-194
Wycisk plakiety z popiersiem ostatniego Jagiellona na oprawie Commentarius brevis rerum in orbe gestarum ze zbiorów dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie PDF
Michał Muraszko 195-202
Centralna Biblioteka Uniwersytecka Karola I w Bukareszcie PDF
Iuliana Grażyńska 203-215
Biblioteki rumuńskiej Transylwanii PDF
Iuliana Grażyńska, Małgorzata Matczak 217-224
Dziesięć lat czynnej współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu z NUKAT-em PDF
Małgorzata Praczyk-Jędrzejczak, Bożena Świstek-Oborska 225-234

Przekłady

ALM – nowatorskie metryki wskaźników wpływu w publikacjach naukowych PDF
Martin Fenner, Jennifer Lin 235-246

Recenzje

Kulturowa tożsamość książki, red. Anna Cisło, Agnieszka Łuszpak, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2014, s. 300 (Acta Universitatis Wratislaviensis, No 3582) PDF
Jacek Wojciechowski 247-254
Ewa Syska, Marian Swinarski (1902–1965). Poznański antykwariusz i bibliofil, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2014, s. 274, [1 k.], il. PDF
Jakub Łukaszewski 255-257
Maja Wojciechowska, Studium zarządzania niematerialnymi zasobami organizacyjnymi bibliotek, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2014, s. 338 PDF
Artur Jazdon 259-265
Viktor Mayer-Schönberger, Kenneth Cukier, BIG DATA: rewolucja, która zmieni nasze myślenie, pracę i życie, przeł. M. Głatki, Warszawa: MT Biznes 2014, s. 280 PDF
Aleksandra Mikołajska 267-275
Sebastian Dawid Kotuła, Wstęp do Open Source, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2014, s. 168 (seria Nauka – Dydaktyka – Praktyka) PDF
Jacek Wojciechowski 277-281
Karolina Grodecka, Kamil Śliwowski, Open Educational Resources mythbusting, Creative Commons 2014, s. 36 [dokument elektroniczny] PDF
Jacek Wojciechowski 283-287

Wspomnienie

Bożena Cofta-Małecka PDF
Damian Rożek-Pawłowski 289-292
Autorzy PDF
  293-294


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo