Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 16(26) (2012) Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa Abstrakt  PDF
Ryszard Nowicki
 
Nr 16(26) (2012) Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego Abstrakt  PDF
Artur Jazdon
 
Nr 17(26) (2013) Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan Abstrakt  PDF
Artur Jazdon, Andrzej Jazdon
 
0 - 0 z 3 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo