Pressto.

Nagłowek strony

Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Autorowski, Autor (Polska)

B

Bogusławska, Magdalena, Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej , ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Polska)
Brzozowska, Zofia, Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Instytut Historii (Polska)

C

Caciur, Dana, University of Bucharest, Faculty of History, Bucureşti, Romania (Rumunia)
Cecota, Błażej, Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii, ul. A. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź (Polska)
Creţulescu, Vladimir, University of Bucharest, Romania University of Bordeaux, France (Rumunia)
Czamańska, Ilona, Adam Mickiewicz University, Institute of History, Poznań, Poland (Polska)
Czamańska, Ilona, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Czamańska, Ilona, Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Czamańska, Ilona, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii, ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań (Polska)
Czamańska, Ilona, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań (Polska)
Cząstka-Kłapyta, Justyna Małgorzata, Polish Ethnological Society, Krakow branch (Polska)
Czekalski, Tadeusz, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii (Polska)
Czekalski, Tadeusz, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Historyczny. Instytut Historii (Polska)

D

Diaconescu, Marius, University of Bucharest, Faculty of History, Bucureşti, Romania (Rumunia)
Dudek, Jarosław, Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Historii (Polska)
Dymarski, Mirosław, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii (Polska)
Dymarski, Mirosław, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Politologii (Polska)
Dymarski, Mirosław, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław (Polska)
Dziadul, Paweł, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej (Polska)

G

Gibas-Krzak, Danuta, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, ul. Waszyngtona 4/8 42-200 Częstochowa (Polska)
Gibas-Krzak, Danuta, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Humanistyczny (Polska)
Goseva, Vera, Institute of National History, Skopje (Macedonia)
Grzesik, Ryszard, Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki (Polska)
Grzesik, Ryszard, Instytut Slawistyki PAN (Polska)
Guta, Armand, University of Bucharest, Faculty of the Foreign Languages and Literatures, Institute of Ethnography and Folklore, Bucureşti, Romania (Rumunia)

H

Hatłas, Jerzy, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Biblioteka Uniwersytecka, ul. Ratajczaka 38/40, 61-618 Poznań (Polska)
Hauziński, Jerzy, Akademia Pomorska w Słupsku, Instytut Historii i Politologii (Polska)

J

Jagiełło–Szostak, Anna, Uniwersytet Wrocławski. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Studiów Międzynarodowych (Polska)
Jakubowski, Filip Andrzej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Arabistyki i Islamistyki (Polska)
Jawor, Grzegorz, Maria Curie Skłodowska University, Insitute of History, Lublin, Poland (Polska)
Jawor, Grzegorz, Maria Curie-Skłodowska University, Institute of History (Polska)

K

Karolak, Adrian, Miejska Biblioteka Publiczna Łódź Widzew im. Lucjana Rudnickiego, ul. Bartoka 27, 92-546 Łódź (Polska)
Klimkowski, Tomasz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Neofilologii (Polska)
Klimkowski, Tomasz, Adam Mickiewicz University, Faculty of Modern Languages and Literatures, Poznań, Poland (Polska)
Kocój, Ewa, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Kultury (Polska)
Kocój, Ewa, Jagiellonian University, Faculty of Management and Social Communication, Kraków, Poland (Polska)
Kotlar-Traykova, Natasha (Macedonia)
Krasowska, Helena, Instytut Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b/17, 00-337 Warszawa (Polska)
Krezel, Piotr, Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Krzak, Andrzej, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Katedra Badań nad Konfliktami i Pokojem (Polska)

L

Leszka, Mirosław Jerzy, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Bizancjum, ul. Kamińskiego 27 a, 90-219 Łódź (Polska)
Leszka, Mirosław, Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii, ul. A. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź (Polska)
Leszka, Mirosław, Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Lis, Tomasz Jacek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Nauk Historycznych i Archiwistyki, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń (Polska)
Lis-Wielgosz, Izabela, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej (Polska)
Luković, Miloš, Institute for Balkan Studies of Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, Serbia (Serbia)

M

Maleszka, Mateusz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Nauk Historycznych, Instytut Historii i Archiwistyki UMK, ul. Bojarskiego 1, 87-100 Toruń (Polska)
Malinowski, Andrzej, Akademia Pomorska w Słupsku. Instytut Historii i Politologii (Polska)
Marinow, Kirił, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Bizancjum, ul. Aleksandra Kamińskiego 27a, 90–219 Łódź (Polska)
Marinow, Kirył, Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Michalak, Paweł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań (Polska)
Michalak, Paweł, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Mikołajczyk, Marek, Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Mitrova, Makedonka, Институт за национална историја. Скопје (Macedonia)
Mitrova, Makedonka, Institute of National History. Skopje (Macedonia)
Moroz-Grzelak, Lilla, Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki (Polska)
Moroz-Grzelak, Lilla, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Bartoszewicza 1b/17, 00-337 Warszawa (Polska)
Muhatova, Orazgul, Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Алматы (Kazahstan)

N

Nistor, Ionuţ, Alexandru Ioan Cuza University, History Department, Iaşi, Romania (Rumunia)
Nowicka, Ewa, Collegium Civitas, Warsaw, Poland (Polska)
Nowicka, Ewa, Collegium Civitas w Warszawie (Polska)

P

Pandevska, Маrija, Институт за национална историја. Скопје (Macedonia)
Paszkiewcz, Jędrzej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny (Polska)
Paszkiewicz, Jędrzej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Paszkiewicz, Jędrzej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii, ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań (Polska)
Pentek, Zdzisław, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii, ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań (Polska)
Pentek, Zdzisław, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Historyczny, Instytut Historii, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań (Polska)
Pentek, Zdzisław, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Pentek, Zdzisław, Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Pentek, Zdzisław, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii, ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań (Polska)
Popek, Krzysztof, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Historyczny (Polska)
Popek, Krzysztof, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków (Polska)
Popek, Krzysztof, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny, Instytut Historii, Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej, ul. Gołębia 13, 31-007 Kraków, Polska-Poland (Polska)

R

Rekść, Magdalena, Uniwersytet Łódzki. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Zakład Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania Politycznego (Polska)
Rekść, Magdalena, Uniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, ul. Składowa 41/43, 90-127 Łódź (Polska)
Rubacha, Jarosław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny. Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Polska)
Rubacha, Jarosław, Jarosław Rubacha, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Humanistyczny, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, ul. Kurta Obitza 1, 10-725 Olsztyn (Polska)
Rubacha, Jarosław, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Humanistyczny (Polska)
Rusin, Bartłomiej, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński, ul. Jabłonowskich 5, 31-114 Kraków (Polska)
Rusin, Bartłomiej, Uniwersytet Jagielloński (Polska)

S

Sajkowski, Wojciech, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Skrzeszewska, Monika, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filologiczny, Instytut Filologii Słowiańskiej, ul. Władysława Reymonta 4, 30-059 Kraków (Polska)
Sorescu-Marinkovic, Annemarie (Serbia)
Stareţu, Ştefan, University of Bucharest, Faculty of History, Bucureşti, Romania (Rumunia)
Stępnik, Krzysztof, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Politologii. Zakład Komunikacji Społecznej (Polska)
Szczepański, Wojciech, Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu. Komisja Bałkanistyki w Poznaniu (Polska)
Szczepański, Wojciech, Komisja Bałkanistyczna, Polska Akademia Nauk, Oddział w Poznaniu (Polska)
Szczepański, Wojciech, Polska Akademia Nauk. Oddział w Poznaniu. Komisja Bałkanistyki w Poznaniu (Polska)
Szefliński, Błażej, Łódź (Polska)
Szefliński, Błażej, Uniwersytet Łódzki (Polska)
Szulc, Witold, Uniwersytet im. A. Mickiewicza. Wydział Historyczny. Instytut Historii (Polska)

W

Walczak-Mikołajczakowa, Mariola, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Filologii Polskiej i Słowiańskiej (Polska)
Wolińska, Teresa, Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Wolski, Jan, Uniwersytet Łódzki. Wydział Filozoficzno-Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Wróbel, Piotr, Uniwersytet Jagielloński. Wydział Historyczny. Instytut Historii (Polska)
Wybranowski, Dariusz, Uniwersytet Szczeciński. Instytut Politologii i Europeistyki (Polska)

Z

Zabolotnaia, Lilia, Институт Истории АН Молдовы (Mołdawia)
Znamierowska-Rakk, Elżbieta, Uniwersytet Warszawski. Studium Europy Wschodniej (Polska)

Ż

Żurek, Piotr, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wydział Humanistyczno-Społeczny, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała (Polska)

Д

Думиника, Иван, Великотырновский университет "Св.Св. Кирилл и Методий" (Bułgaria)

К

Комсалова, Румяна, Пловдивский университет „Паисия Хилендарского” (Bułgaria)

У

Улунян, Артём, Российская акадeмия наyк. Институт всеобщей истории. Центaр южно-кавказских и центрально-азиатских исторических исследований (Rosja)

Х

Хаков, Дженгиз, Българска Академия на науките. Институт по балканистика (Bułgaria)

    


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo