Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21 (2014) Związek kryzysu państwa Osmanów w okresie interregnum (1403-1413) z wasalnymi państwami ościennymi. Kierunek rumelijski Abstrakt  PDF
Jerzy Hauziński
 
Vol 21 (2014) Uwarunkowania geopolityczne bałkańskiej polityki Turcji w latach 20. i 30. XX wieku Abstrakt  PDF
Jędrzej Paszkiewcz
 
Vol 21 (2014) Polityka mocarstw europejskich wobec Turcji w latach 1903-1914 Abstrakt  PDF
Jarosław Rubacha
 
Vol 20 (2013) Chrześcijańskie małżonki sułtanów tureckich. Małżeństwa polityczne w Imperium Osmańskim XIV i XV wieku Abstrakt  PDF
Ilona Czamańska
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Muhajirs. Remarks on Muslims’ Emigration from the Bulgarian Lands in the Turn of 19th and Abstrakt  PDF
Krzysztof Popek
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Percepcja Europy w wystąpieniach prezydenta Republiki Chorwacji Franja Tudjmana (1991-1999) Abstrakt  PDF
Jędrzej Paszkiewicz
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Typologia i uwarunkowania historyczno-kulturowe przywództwa politycznego na Bałkanach Abstrakt  PDF
Mirosław Dymarski
 
0 - 0 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo