Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 19 (2012) British and Austrian documents for the position of the Muslim population in Salonica and its surrounding area during the Balkan Wars Abstrakt
Vera Goseva, Natasha Kotlar-Traykova
 
Vol 20 (2013) Cele polityczne i terytorialne Królestwa Czarnogóry w przededniu i w trakcie I wojny bałkańskiej Abstrakt  PDF
Wojciech Szczepański
 
Vol 20 (2013) Балканските војни и актуелните состојби на Балканот Abstrakt  PDF
Makedonka Mitrova, Маrija Pandevska
 
Vol 19 (2012) Półwysep Bałkański jako obszar działań militarnych podczas wojen bałkańskich. Charakterystyka geograficzno-wojskowa Abstrakt  PDF
Andrzej Krzak
 
Vol 19 (2012) Балканские войны: победа и поражение для Болгарии (1912-1913) Abstrakt
Дженгиз Хаков
 
Vol 19 (2012) Nadzieje i stracone złudzenia. Wojny bałkańskie w świetle tekstów z kręgu Dimitriji Čupovskiego i Krste P. Misirkova Abstrakt  PDF
Lilla Moroz-Grzelak
 
Vol 19 (2012) Rumuńskie roszczenia terytorialne wobec Bułgarii w dobie wojen bałkańskich Abstrakt  PDF
Elżbieta Znamierowska-Rakk
 
Vol 19 (2012) Pułkownik Redl. Polityczne wątki afery w prasie polskiej Abstrakt  PDF
Krzysztof Stępnik
 
Vol 19 (2012) Pierwsza wojna bałkańska według francuskiego dziennika „Le Temps”, a zachodnioeuropejskie stereotypy dotyczące ludów bałkańskich Abstrakt  PDF
Wojciech Sajkowski
 
Vol 19 (2012) Aspekty ekonomiczne i społeczne wojen bałkańskich 1912-1913 Abstrakt  PDF
Mirosław Dymarski
 
Vol 19 (2012) Wielkie mocarstwa europejskie wobec wojen bałkańskich 1912-1913 Abstrakt  PDF
Jarosław Rubacha
 
Vol 19 (2012) Bitwa pod Kumanowem na łamach gazety „Politika” – mit umacniający pozycję polityczną króla Aleksandra Karadjordjevicia Abstrakt  PDF
Paweł Michalak
 
Vol 19 (2012) Wojny bałkańskie 1912-1913 przyczyną rozwoju nacjonalizmu „gorącego” na Bałkanach w XX wieku. Zarys problemu Abstrakt  PDF
Danuta Gibas-Krzak
 
0 - 0 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo