Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 21 (2014) Związek kryzysu państwa Osmanów w okresie interregnum (1403-1413) z wasalnymi państwami ościennymi. Kierunek rumelijski Abstrakt  PDF
Jerzy Hauziński
 
Vol 22, Nr 1 (2015): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Vlachs’ identity and the challenges of World War II Abstrakt
Ionuţ Nistor
 
Vol 22, Nr 1 (2015): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia The Vlachs – several research problems Abstrakt
Ilona Czamańska
 
Vol 21 (2014) Uwarunkowania geopolityczne bałkańskiej polityki Turcji w latach 20. i 30. XX wieku Abstrakt  PDF
Jędrzej Paszkiewcz
 
Vol 21 (2014) Polityka mocarstw europejskich wobec Turcji w latach 1903-1914 Abstrakt  PDF
Jarosław Rubacha
 
Vol 20 (2013) Балканските војни и актуелните состојби на Балканот Abstrakt  PDF
Makedonka Mitrova, Маrija Pandevska
 
Vol 20 (2013) Chrześcijańskie małżonki sułtanów tureckich. Małżeństwa polityczne w Imperium Osmańskim XIV i XV wieku Abstrakt  PDF
Ilona Czamańska
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Organizacje polonijne i tożsamość narodowa. Polacy w Bośni i Hercegowinie (BiH) Abstrakt  PDF
Ewa Nowicka
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Percepcja Europy w wystąpieniach prezydenta Republiki Chorwacji Franja Tudjmana (1991-1999) Abstrakt  PDF
Jędrzej Paszkiewicz
 
Vol 22, Nr 2 (2015) Typologia i uwarunkowania historyczno-kulturowe przywództwa politycznego na Bałkanach Abstrakt  PDF
Mirosław Dymarski
 
Vol 19 (2012) Wielkie mocarstwa europejskie wobec wojen bałkańskich 1912-1913 Abstrakt  PDF
Jarosław Rubacha
 
Vol 19 (2012) Балканы, Германия и Австро-Венгрия накануне и в годы мировой войны в эстонской национальной историографии межвоенного периода Abstrakt
Артём Улунян
 
Vol 19 (2012) Средневековые архетипы и балканские национализмы воин 1912-1913 г. Abstrakt  PDF
Румяна Комсалова
 
0 - 0 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo