Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 20 (2013) К вопросу о переселении албанцев в Бессарабию в начале XIX в. Abstrakt  PDF
Иван Думиника
 
Vol 19 (2012) Rumuńskie roszczenia terytorialne wobec Bułgarii w dobie wojen bałkańskich Abstrakt  PDF
Elżbieta Znamierowska-Rakk
 
0 - 0 z 2 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo