Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 23 (2016): Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Pan Kubrat i jego pięciu synów. Teofanesa wizja przybycia Bułgarów na Półwysep Bałkański Abstrakt  PDF
Kirił Marinow
 
Vol 20 (2013) К вопросу о переселении албанцев в Бессарабию в начале XIX в. Abstrakt  PDF
Иван Думиника
 
Vol 19 (2012) Балканы, Германия и Австро-Венгрия накануне и в годы мировой войны в эстонской национальной историографии межвоенного периода Abstrakt
Артём Улунян
 
Vol 19 (2012) Kontrowersje wokół podboju i islamizacji Bośni. Przyczynek do krytyki tzw. “polityki historycznej” Abstrakt  PDF
Piotr Wróbel
 
0 - 0 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo