Pressto.

Page Header

Vol 3 (2010)

1. Digitalizacja i publikacja czasopisma Comparative Legilinguistics w Internecie (typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do nich przez sieć Internet) finansowane w ramach umowy 739/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.2. Procedury zabezpieczające dla Comparative Legilinguistics (typ zadania: wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych oraz zastosowanie techniki zabezpieczeń) finansowane w ramach umowy 739/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

Table of Contents

Preface

Wstęp do numeru 3/2010 PDF (Polish)
  1-11

Articles

European Arrest Warrant in Poland and Italy
Katarzyna BIERNACKA-LINCZAR 11-22
Divorce Proceedings Differences in Polish and Japanese Law for the Purpose of Legal Translation PDF (Polish)
Yuki HORIE 23-34
Linguistic Archaisms and Legal Anachronisms in the Constitution of the Kingdom of Denmark PDF (Polish)
Józef JAROSZ 35-44
Textual Relations as a System Enhancing Translation of Parallel Legal Texts. A Case Study of Polish and Hungarian Contracts of Sale PDF (Polish)
Karolina KACZMAREK 45-54
Parallel Texts to Determine Connotative and Denotative Equivalents in Polish-English Translation PDF (Polish)
Aleksandra MATULEWSKA 55-68
Polish-Bulgarian Translation of Court Texts PDF (Polish)
Julia MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA 69-78
Coining Legal Terms – A Case Study of Polish and German Commercial Law PDF (Polish)
Katarzyna SIEWERT 79-90
Selected Features of Civil Law and Civil Procedure in Polish-English Translation PDF (Polish)
Feliks ZEDLER 91-98
Verbal Contests – The Amahra’s Traditional Mode of Litigation PDF (Polish)
Magdalena KRZYŻANOWSKA 99-112
The Principles of Saul Kripke’s and Hilary Putnam’s Semantics and their Influence on the Contemporary Analysis of Legal Language PDF (Polish)
Piotr SZCZEKOCKI 113-118
Languages of the Law in the Polish-Lithuanian Commonwealth (from XVI to XVIII Century) from the Perspective of Intercultural Communication and Translation Practices PDF (Polish)
Irena SZCZEPANKOWSKA 119-133
The National Polish Language Corpus – Theory and Practice. Facts, Myths and Needs. PDF (Polish)
Anna ANDRZEJCZUK 133-142

Reviews

Review of Terminologiearbeit im Recht: Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers by Peter SANDRINI PDF (Polish)
Joanna GRZYBEK 143-152


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo