Pressto.

Nagłowek strony

Przekształcenia w powszechnym wymiarze sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1956

Elżbieta Romanowska

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.04

Abstrakt


W niniejszym tekście pragnę przedstawić te zagadnienia w oparciu o nowe materiały źródłowe, które pogłębiają naszą wiedzę na ten temat, jak również prowadzą do poznania losów zawodowych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Celem szkicu jest ukazanie tylko tych regulacji prawnych, które dotyczyły sprawności procedury sądowej, jej kierunku i mechanizmu działania i miały zasadnicze znaczenie dla realizacji zadań, jakie nowa władza postawiła przed wymiarem sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1956.


Pełny tekst:

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 48 PDF - 78

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017