Pressto.

Nagłowek strony

Wolność słowa – komunitariańska argumentacja uzasadniająca różnorodność znaczenia pojęcia

Olgierd Andrzej Górecki

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/cph.2016.69.2.16

Abstrakt


Celem niniejszego artykułu jest z jednej strony przedstawienie podstawowych założeń komunitarianizmu, z drugiej natomiast próba dokonania rekonstrukcji znaczenia terminu „wolność słowa”, w oparciu o założenia metodologiczne analizowanej doktryny. W celu usystematyzowania wywodu najpierw przytoczę podstawowe poglądy komunitarian. Później omówię stanowisko Jeffrey’a Abramsona i Elizabeth Bussiere, zawarte w artykule Wolność słowa i prawo do swobodnego przekazu. Perspektywa Komunitariańska. Pozwoli mi to sformułować w konkluzji odpowiedź na pytanie: czy według komunitarian można mówić o istnieniu jednej wspólnej definicji pojęcia wolności słowa, czy też nie byłoby właściwsze stwierdzenie, że mamy do czynienia z całym spektrum tych, różnych od siebie, wolności?


Pełny tekst:


Statystyki

Abstrakt - 18 PDF - 21

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017