Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Andrzej B. Zakrzewski, Wielkie Księstwo Litewskie (XVI-XVIII w.). Prawo – ustrój – społeczeństwo, Warszawa 2013, Campidoglio, ss. 323. Szczegóły   PDF
Jan Jurkiewicz
 
Vol 68, Nr 2 (2015) Andrzej Maksymilian Fredro, Scriptorum Seu Togae et Belli Notationum Fragmenta. Accesserunt Peristromata Regum Symbolis expressa. Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju. Zawierają dodatkowo królewskie kobierce symbolicznie odtworzone. W tłumaczeniu Jagody Chmielewskiej, Bartłomieja Bednarka, Wstępem i przypisami opatrzył Marek Tracz-Tryniecki, wyd. Narodowe Centrum Kultury, Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a, Warszawa 2014, ss. 845. Szczegóły   PDF
Przemysław Krzywoszyński
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Autorstwo i prawo do autorstwa – czy nasze paradygmaty potrzebują zmian? Abstrakt   PDF
Marlena Jankowska
 
Vol 68, Nr 2 (2015) Bartłomiej Garczyk, Wielonarodowy Petersburg. Nierosyjska historia miasta 1703-1917, Poznań 2015, ss. 204 Szczegóły   PDF
Małgorzata Materniak Pawłowska
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Co mają wspólnego House of Cards i Machiavelli? O pożytkach z wizualizacji problemu fi lozofi cznego w nauczaniu historii idei Abstrakt   PDF
Agnieszka Czarnecka
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Coram iudicio. Studia z dziejów kultury prawnej w miastach późnośredniowiecznej Polski, red. Agnieszka Bartoszewicz, „Fasciculi Historici Novi”, t. 13, Warszawa 2013, ss. 168. Szczegóły   PDF
Łukasz Gołaszewski
 
Vol 67, Nr 2 (2014) Crimina laesae iustitiae: nazistowskie a komunistyczne... Abstrakt   PDF
Lityński Adam
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Czy historia prawa jest nauką historyczną czy prawną? Abstrakt   PDF
Jakob Maziarz
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Czy Thomas Hobbes był liberałem ? Abstrakt   PDF
Piotr Kimla
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Diana Konieczna, Ustrój i funkcjonowanie sejmiku brzeskolitewskiego w la- tach 1565-1763, Warszawa 2013, ss. 198. Szczegóły   PDF
Marek Krzymkowski
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Dorota Pietrzyk-Reeves, Ład Rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska, Kraków 2012, ss. 466. Szczegóły   PDF
Zbigniew Rau
 
Vol 68, Nr 2 (2015) Dwie dekady prawa rodzinnego. Uwagi w związku z monografią Piotra Fiedorczyka Unifikacja i kodyfikacja prawa rodzinnego w Polsce (1945-1964), Białystok 2014, ss. 811 Abstrakt   PDF
Anna Moszyńska
 
Vol 67, Nr 2 (2014) Etyka w realizmie politycznym Abstrakt   PDF
Piotr Kimla
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Ewa M. Ziółek, Między tronem i ołtarzem. Kościół i państwo w Księstwie Warszawskim, Lublin [2012], ss. 800 + 4 nlb. Szczegóły   PDF
Marek Krzymkowski
 
Vol 67, Nr 2 (2014) Filozofia prawa Antoniego Peretiatkowicza Abstrakt   PDF
Filip Ludwin
 
Vol 67, Nr 2 (2014) Fryderyk Skarbek o konstytucji Królestwa Polskiego z 1815 roku i o statucie organicznym z roku 1832 Abstrakt   PDF
Piotr Szymaniec
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Funkcjonowanie francuskiego modelu rejestracji stanu cywilnego w Polsce Abstrakt   PDF
Piotr Zbigniew Pomianowski
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Garść uwag na jubileusz Profesora Zygfryda Rymaszewskiego Abstrakt   PDF
Jacek Matuszewski
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Grzegorz Ławnikowicz, Między koniecznością państwa a pochwałą autorytaryzmu. Koncepcja państwa społecznego Wacława Makowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 454. Szczegóły   PDF
Maciej Marszał
 
Vol 68, Nr 1 (2015) "Historyczno-ideowe konotacje obrazu rewolucji w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego" Abstrakt   PDF
Anna Citkowska - Kimla
 
Vol 68, Nr 2 (2015) Igor Andrejewicz Isajev, Tienievaja strona zakona. Irracionalnoje v pravie, 2012 Szczegóły   PDF
Mikołaj Tarkowski
 
Vol 68, Nr 2 (2015) Indywidualizm czy socjologizm? Zasada swobody umów w projektach polskiego kodeksu zobowiązań z 1933 roku na tle porównawczym Abstrakt   PDF
Michał Derek
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Izaak Gotfryd Goedtke (1691-1765). Z badań nad studiami uniwersyteckimi i karierami prawników doby oświecenia. Abstrakt   PDF
Piotr Kitowski
 
Vol 68, Nr 1 (2015) Izabela Lewandowska-Malec, Demokracje polskie. Tradycje – współczesność – oczekiwania, Księgarnia Akademicka, Kraków 2013, ss. 424. Szczegóły   PDF
Henryk Olszewski
 
Vol 67, Nr 1 (2014) Jerzy Ogonowski, Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918- -1939. Prawa cywilne i polityczne, Warszawa 2012, ss. 161. Szczegóły   PDF
Małgorzata Materniak - Pawłowska
 
1 - 25 z 124 elementów 1 2 3 4 5 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo