Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 9 (2014) Gnieźnieńska „genealogia" biskupów ziem polsko-litewsko-ruskich. Wokół Prałatów i kanoników katedry metropolitalnej gnieźnieńskiej Jana Korytkowskiego Abstrakt  PDF
Krzysztof R. Prokop
 
Nr 9 (2014) Zmiany terytorialno-organizacyjne archidiecezji gnieźnieńskiej w następstwie Aneksu do bulli cyrkumskrypcyjnej Totus Tuus Poloniae populus z 2004 r. Abstrakt  PDF
Łukasz Krucki
 
Nr 9 (2014) Wydział Teologiczny w Poznaniu (1919-1922) w świetle archiwaliów watykańskich Abstrakt  PDF
Maciej Szczepaniak
 
Nr 4 (2009) Listy biskupa poznańskiego Ignacego Raczyńskiego z lat 1796-1798 do Jana Chrzciciela Albertrandiego Abstrakt  PDF
Anzelm Weiss
 
Nr 9 (2014) Kardynał Edmund Dalbor a tańce nowoczesne w odrodzonej Polsce Abstrakt  PDF
Mateusz Hurysz
 
Nr 4 (2009) Fundacje pokutne w Wielkopolsce w XIII-XV wieku Abstrakt  PDF
Waldemar Piwek
 
Nr 5 (2010) Życie religijne mieszkańców Wielkopolski w II Rzeczypospolitej na przykładzie miasta Czarnkowa Abstrakt  PDF
Damian Pałka
 
Nr 5 (2010) Fundacje klasztorów Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Archidiecezji Poznańskiej w latach 1922-1939 Abstrakt  PDF
Paweł Zając
 
Nr 5 (2010) Kasata klasztoru benedyktynów w Lubiniu Abstrakt  PDF
Mikołaj Pukianiec
 
Nr 6 (2011) Między archidiecezją poznańską a prałaturą pilską Casus księdza Linusa Freyera Abstrakt  PDF
Maciej Szczepaniak
 
Nr 7 (2012) Niedoszły zamysł habilitacji ks. Józefa Nowackiego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w świetle jego listów do ks. prof. Tadeusza Glemmy Abstrakt  PDF
Krzysztof R. Prokop
 
Nr 7 (2012) „Archiwum Teologiczne" w latach 1836-1837, czyli u początków czasopiśmiennictwa katolickiego w Poznaniu Abstrakt  PDF
Feliks Lenort
 
Nr 7 (2012) Konsystorskie kwerendy Józefa Lekszyckiego w okresie kulturkampfu Abstrakt  PDF
Izabela Skierska
 
Nr 4 (2009) O poznańskiej „Tęczy" z lat 1927-1939 czyli o magazynie kulturalnym z katolicyzmem w tle Abstrakt  PDF
Feliks Lenort
 
Nr 8 (2013) Zarząd finansami parafii w późnośredniowiecznej Polsce Abstrakt  PDF
Izabela Skierska
 
Nr 4 (2009) Idea narodu, państwa i polskości w działalności kaznodziejskiej i publicystycznej księdza Nikodema Cieszyńskiego Abstrakt  PDF
Damian Pałka
 
1 - 16 z 16 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo