Pressto.

Nagłowek strony

Vol 19 (2014)

Spis treści

Studia i materiały

Północna granica zasięgu osadnictwa kultury późnej ceramiki wstęgowej PDF
Marcin Bigos 7-40
Gospodarcze i społeczne znaczenie nieudomowionych zwierząt dla społeczności wczesnoneolitycznych w wybranych rejonach Europie Środkowej PDF
Beata Honkisz 41-68
Analiza antropologiczna materiału kostnego z wykopów nr 69 i 70 ze stanowiska Poznań-Ostrów Tumski 9/10 PDF
Anna Kubicka 69-88
Zwierzęta w czasach nowożytnych (XVIII-XIX w.) Dane archeozoologiczne z badań na terenie osady w Nakonowie Starym stan. 2, gm. Choceń, woj. kujawsko-pomorskie PDF
Marta Osypińska 89-117
O pewnym „kazachskim” petroglifie i jego „podróży” w czasie i przestrzeni. Refleksja o społecznej adaptacji przeszłości PDF
Andrzej Rozwadowski 119-132
Konflikty zbrojne w pradziejach. Perspektywy badawcze PDF
Rafał Skrzyniecki 133-149
Tożsamość wojownika w grupie krakowsko-sandomierskiej kultury ceramiki sznurowej PDF
Rafał Skrzyniecki 151-174
Z historii badań wczesnych stanowisk kultury czerniachowskiej PDF
Maksym Stroceń 175-187

Metody

Automatyzacja w procesie detekcji obiektów archeologicznych z danych ALS PDF
Krzysztof Bakuła, Wojciech Ostrowski, Rafał Zapłata 189-206
Lotniczy skaning laserowy w polskiej archeologii. Czy w pełni wykorzystywany jest potencjał prospekcyjny metody? PDF
Łukasz Banaszek 207-251
Interpretując przeszłość – próby poznańskiej archeologii eksperymentalnej epoki kamienia w Biskupinie PDF
Natalia Gryzińska-Sawicka, Łukasz Sawicki 253-266
Archeologia w chmurze punktów. Porównanie rezultatów filtracji i klasyfikacji gruntu w projekcie ISOK z wynikami opracowanymi w oprogramowaniu LAStools i Terrasolid PDF
Grzegorz Kiarszys, Grzegorz Szalast 267-292
Experimental research versus the popularisation of knowledge of the Stone Age PDF
Katarzyna Pyżewicz, Witold Grużdź 293-307

Kronika

Profesor Aleksandra Cofta – Broniewska (13.01.1926–12.05.2013) we wspomnieniach kujawskich uczniów… PDF
Józef Bednarczyk, Aleksander Kośko, Barbara Stolpiak 309-312
Objazd naukowy studentów II roku archeologii w 2013 r. PDF
Michał Krueger 312-313
Jubileuszowa Międzynarodowa Archeologiczna Konferencja Naukowa we Lwowie (22-24 maja 2013 r., Lwów, Ukraina) PDF
Halyna Panakhyd, Przemysław Makarowicz 313 -319


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo