Pressto.

Nagłowek strony

Vol 18 (2013)

Spis treści

Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś

Prahistoria i archeologia na Uniwersytecie w Poznaniu – wczoraj i dziś PDF
Danuta Minta-Tworzowska, Włodzimierz Rączkowski 7-29
Archeologia klasyczna na Uniwersytecie w Poznaniu i konteksty jej powoływania PDF
Ewa Bugaj 31-60
Aktywność Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu w badaniach nad strefą egejską ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia bursztynu w kulturze mykeńskiej PDF
Janusz Czebreszuk 61-71
Z badań nad systemem grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola. Wstępne wyniki prac ekspedycji Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w obrębie grodziska w Severinìvce, obwód Winnica PDF
Marcin Ignaczak, Jakub Affelski, Yuriy Boltrik, Aleksandr Šelehan’ 73-85
Badania poznańskich archeologów nad osadnictwem obronnym epoki brązu PDF
Mateusz Jaeger 87-103
Początki działalności Katedry Archeologii UAM na Pomorzu Środkowym. Akcja weryfikacji grodzisk wczesnośredniowiecznych PDF
Dobrochna Jankowska 105-118
Archeolodzy uniwersyteccy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu PDF
Hanna Kóčka-Krenz 119-134
Archeologia zachodniego Śródziemnomorza w Poznaniu – stan i perspektywy badań PDF
Michał Krueger 135-149
Kurhany z epoki brązu nad górnym Dniestrem – polsko-ukraińskie projekty badawcze PDF
Przemysław Makarowicz, Siergiej D. Lysenko, Igor T. Kočkin 151- 176
Archeologia pradziejowa wschodniego Śródziemnomorza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu PDF
Arkadiusz Marciniak, Arkadiusz Klimowicz 177-196
Tradycja i nowe prądy w badaniach nad młodszym okresem przedrzymskim w Wielkopolsce PDF
Andrzej Michałowski, Milena Teska 197-216
Teoria i metodologia archeologii na Uniwersytecie w Poznaniu PDF
Danuta Minta-Tworzowska, Michał Pawleta 217-233
Neolit i epoka brązu w Europie Środkowej w świetle poznańskich badań na cmentarzyskach PDF
Łukasz Pospieszny 235-245
Cudze ganicie, swego nie znacie… Koncepcje krajobrazu w dwudziestoleciu międzywojennym i ich recepcja w archeologii osadnictwa PDF
Lidia Żuk 247-276

Recenzje

Bodil Petersson i Lars Erik Narmo (red.), Experimental Archaeology. Between Enlightenment And Experience, Acta Archaeologica Lundensia Series In 8°, No 62, Department Of Archaeology And Ancient History, Lund 2011 PDF
Dawid Kobiałka 277-280
William S. Hanson, Ioana A. Oltean (red.), Archaeology from Historical Aerial and Satellite Archives, Springer, Nowy Jork-Londyn 2013 PDF
Grzegorz Kiarszys 280-287


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo