Pressto.

Nagłowek strony

Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Adamczyk, Michał, Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin (Polska)
Affelski, Jakub, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska „Szpila” (Polska)
Antowska-Gorączniak, Olga, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań (Polska)

B

Bakuła, Krzysztof, Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii, Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej (Polska)
Banaszek, Łukasz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Bednarczyk, Józef, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Bigos, Marcin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Boltrik, Yuriy, Instytut Archeologii Akademii Nauk Ukrainy (Ukraina)
Bugaj, Ewa, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań (Polska)
Bugaj, Ewa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)

C

Chmiel, Marta, Katedra Archeologii, Uniwersytet Szczeciński ul. Krakowska 71-79, 71-017 Szczecin (Polska)
Cicha, Anna, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 44/48, 87-100 Toruń, Mosina (Polska)
Czebreszuk, Janusz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)

D

Domańska, Lucyna, Instytut Archeologii, Uniwersytet Łódzki ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź (Polska)

G

Galiński, Tadeusz, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek w Szczecinie ul. Kuśnierska 12/12A, 70-536 Szczecin (Polska)
Gorczyca, Krzysztof, Muzeum Okręgowe w Koninie ul. Muzealna 6, 62-510 Konin (Polska)
Grużdź, Witold, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Archeologii (Polska)
Gryzińska-Sawicka, Natalia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Gryzińska-Sawicka, Natalia, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań (Polska)

H

Honkisz, Beata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)

I

Ignaczak, Marcin, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Indycka, Elżbieta, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Oddział Rezerwat Archeologiczny w Gieczu Grodziszczko, 63-012 Dominowo (Polska)

J

Jaeger, Mateusz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Kultury Europejskiej (Polska)
Jankowska, Dobrochna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii (Polska)
Jasiewicz, Jarosław, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań (Polska)

1 - 25 z 79 elementów    1 2 3 4 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo