Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Michałowski, Andrzej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii, Polska

  • Vol 18 (2013) - Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś
    Tradycja i nowe prądy w badaniach nad młodszym okresem przedrzymskim w Wielkopolsce
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo