Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Rozwadowski, Andrzej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Wschodni, Polska

  • Vol 19 (2014) - Studia i materiały
    O pewnym „kazachskim” petroglifie i jego „podróży” w czasie i przestrzeni. Refleksja o społecznej adaptacji przeszłości
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo