Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Honkisz, Beata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii, Polska

  • Vol 19 (2014) - Studia i materiały
    Gospodarcze i społeczne znaczenie nieudomowionych zwierząt dla społeczności wczesnoneolitycznych w wybranych rejonach Europie Środkowej
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo