Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Kobiałka, Dawid, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, Poland, Polska

  • Vol 21 (2016) - Metody – Studia – Dyskusje
    Archeologia poza archaīos. Przykład obozu jeńców wojennych i internowanych w Tucholi (woj. kujawsko- -pomorskie)
    Abstrakt  PDF
  • Vol 21 (2016) - Recenzje
    Olgierd Ławrynowicz, Joanna Żelazko (red.), Archeologia totalitaryzmu. Ślady represji 1939–1956, Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Łodzi, Łódź 2015
    Szczegóły  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo