Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Smółka, Emila, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Polska

  • Vol 20 (2015) - Recenzje
    Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013
    Szczegóły  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo