Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Bugaj, Ewa, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Polska

  • Vol 20 (2015) - Studia i materiały
    Kilka uwag na temat antycznej metrologii oraz ceramiki attyckiej okresu geometrycznego i zasad jej dekoracji
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo