Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Bugaj, Ewa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii, Polska

  • Vol 18 (2013) - Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś
    Archeologia klasyczna na Uniwersytecie w Poznaniu i konteksty jej powoływania
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo