Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Kołoszuk, Igor, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Polska

  • Vol 20 (2015) - Studia i materiały
    Importowane naczynie brązowe ze stemplem Publiusza Cipiusza Polibiusza na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich w Grudnej, pow. złotowski, stan. 2
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo