Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Wierzbicki, Jacek, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Pozn, Polska

  • Vol 20 (2015) - Studia i materiały
    Ceramika z ornamentem pasmowo-grzebykowym z osady kultury pucharów lejkowatych w Poganicach, pow. słupski, stan. 4. Przyczynek do studiów nad kierunkami kontaktów interregionalnych ludności grupy łupawskiej
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo