Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Romaniszyn, Jan, Instytut Archeologii, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Poland, Polska

  • Vol 21 (2016) - Metody – Studia – Dyskusje
    Biologia versus kultura. Przegląd bioewolucyjnych i kulturowych teorii wojny w przedpaństwowych społecznościach pradziejowych
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo