Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Czebreszuk, Janusz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Prahistorii, Polska

  • Vol 18 (2013) - Archeologia uniwersytecka w Poznaniu. Jej wczoraj i dziś
    Aktywność Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu w badaniach nad strefą egejską ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia bursztynu w kulturze mykeńskiej
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo