Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Jasiewicz, Jarosław, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań, Polska

  • Vol 20 (2015) - Studia i materiały
    Analiza środowiskowych uwarunkowań lokalizacji osadnictwa ze starszej i środkowej epoki kamienia na Pojezierzu Lubuskim. Zastosowanie drzew klasyfikacyjno-regresyjnych
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo