Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Osypińska, Marta, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych, Polska

  • Vol 19 (2014) - Studia i materiały
    Zwierzęta w czasach nowożytnych (XVIII-XIX w.) Dane archeozoologiczne z badań na terenie osady w Nakonowie Starym stan. 2, gm. Choceń, woj. kujawsko-pomorskie
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo