Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Pawleta, Michał, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Polska

  • Vol 20 (2015) - Studia i materiały
    Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania wytworów wiedzy archeologicznej i archeologii we współczesnej Polsce
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo