Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Gryzińska-Sawicka, Natalia, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Polska

  • Vol 20 (2015) - Studia i materiały
    Possibilities and limitations of research methods of the social structure in the Roman Iron Age in Poland
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo