Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Antowska-Gorączniak, Olga, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Polska

  • Vol 20 (2015) - Studia i materiały
    Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo