Pressto.

Nagłowek strony

Autor - szczegóły

Skrzyniecki, Rafał, Instytut Prahistorii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ul. Umultowska 89D, 61-614 Poznań, Polska

  • Vol 20 (2015) - Studia i materiały
    Problem genezy zorganizowanej przemocy w świetle źródeł archeologicznych
    Abstrakt  PDF


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo