Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 18 (2013) Aktywność Pracowni Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu w badaniach nad strefą egejską ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia bursztynu w kulturze mykeńskiej Abstrakt   PDF
Janusz Czebreszuk
 
Vol 19 (2014) Analiza antropologiczna materiału kostnego z wykopów nr 69 i 70 ze stanowiska Poznań-Ostrów Tumski 9/10 Abstrakt   PDF
Anna Kubicka
 
Vol 20 (2015) Analiza środowiskowych uwarunkowań lokalizacji osadnictwa ze starszej i środkowej epoki kamienia na Pojezierzu Lubuskim. Zastosowanie drzew klasyfikacyjno-regresyjnych Abstrakt   PDF
Iwona Sobkowiak-Tabaka, Jarosław Jasiewicz
 
Vol 18 (2013) Archeolodzy uniwersyteccy na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Abstrakt   PDF
Hanna Kóčka-Krenz
 
Vol 18 (2013) Archeologia klasyczna na Uniwersytecie w Poznaniu i konteksty jej powoływania Abstrakt   PDF
Ewa Bugaj
 
Vol 18 (2013) Archeologia pradziejowa wschodniego Śródziemnomorza na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Abstrakt   PDF
Arkadiusz Marciniak, Arkadiusz Klimowicz
 
Vol 19 (2014) Archeologia w chmurze punktów. Porównanie rezultatów filtracji i klasyfikacji gruntu w projekcie ISOK z wynikami opracowanymi w oprogramowaniu LAStools i Terrasolid Abstrakt   PDF
Grzegorz Kiarszys, Grzegorz Szalast
 
Vol 18 (2013) Archeologia zachodniego Śródziemnomorza w Poznaniu – stan i perspektywy badań Abstrakt   PDF
Michał Krueger
 
Vol 19 (2014) Automatyzacja w procesie detekcji obiektów archeologicznych z danych ALS Abstrakt   PDF
Krzysztof Bakuła, Wojciech Ostrowski, Rafał Zapłata
 
Vol 18 (2013) Badania poznańskich archeologów nad osadnictwem obronnym epoki brązu Abstrakt   PDF
Mateusz Jaeger
 
Vol 18 (2013) Bodil Petersson i Lars Erik Narmo (red.), Experimental Archaeology. Between Enlightenment And Experience, Acta Archaeologica Lundensia Series In 8°, No 62, Department Of Archaeology And Ancient History, Lund 2011 Szczegóły   PDF
Dawid Kobiałka
 
Vol 20 (2015) Borealny Bolków. Nowe badania obozowisk mezolitycznych nad jeziorem Świdwie Abstrakt   PDF
Tadeusz Galiński
 
Vol 20 (2015) Ceramika z ornamentem pasmowo-grzebykowym z osady kultury pucharów lejkowatych w Poganicach, pow. słupski, stan. 4. Przyczynek do studiów nad kierunkami kontaktów interregionalnych ludności grupy łupawskiej Abstrakt   PDF
Jacek Wierzbicki
 
Vol 20 (2015) Charakterystyka nakopalnianej pracowni krzemieniarskiej z okresu schyłkowego paleolitu na podstawie materiałów krzemiennych ze stanowiska Kłodawa 3, pow. gorzowski, woj. lubuskie Abstrakt   PDF
Aleksandra Rakoca, Piotr Rozbiegalski
 
Vol 20 (2015) Cmentarzysko ludności kultury pucharów lejkowatych w Marianowie, pow. koniński, stan. 17 Abstrakt   PDF
Krzysztof Gorczyca
 
Vol 18 (2013) Cudze ganicie, swego nie znacie… Koncepcje krajobrazu w dwudziestoleciu międzywojennym i ich recepcja w archeologii osadnictwa Abstrakt   PDF
Lidia Żuk
 
Vol 19 (2014) Experimental research versus the popularisation of knowledge of the Stone Age Abstrakt   PDF
Katarzyna Pyżewicz, Witold Grużdź
 
Vol 20 (2015) Fenomen „situli”? – znaczenie naczyń glinianych określanych mianem „situl” w obrządku pogrzebowym ludności kultury wielbarskiej w Wielkopolsce Abstrakt   PDF
Daniel Żychliński
 
Vol 20 (2015) Finalna obróbka krzemiennych siekier i narzędzi siekieropodobnych. Studium eksperymentalne Abstrakt   PDF
Radosław Ł. Kubicki
 
Vol 20 (2015) Funkcja krążków glinianych ludności kultury łużyckiej w świetle nowych znalezisk z Wielkopolski Abstrakt   PDF
Justyna Żychlińska
 
Vol 19 (2014) Gospodarcze i społeczne znaczenie nieudomowionych zwierząt dla społeczności wczesnoneolitycznych w wybranych rejonach Europie Środkowej Abstrakt   PDF
Beata Honkisz
 
Vol 20 (2015) Granice poznania dzieła malarskiego jako dzieła „sztuki” pradziejowej. Na kanwie rozważań Romana Ingardena Abstrakt   PDF
Danuta Minta-Tworzowska
 
Vol 20 (2015) Henryk Machajewski, Gronowo. Ein Gräberfeld der Wielbark-Kultur in Westpommern, Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica, Warszawa–Szczecin–Gdańsk 2013 Szczegóły   PDF
Emila Smółka
 
Vol 20 (2015) Importowane naczynie brązowe ze stemplem Publiusza Cipiusza Polibiusza na cmentarzysku kurhanowym z okresu wpływów rzymskich w Grudnej, pow. złotowski, stan. 2 Abstrakt   PDF
Igor Kołoszuk
 
Vol 19 (2014) Interpretując przeszłość – próby poznańskiej archeologii eksperymentalnej epoki kamienia w Biskupinie Abstrakt   PDF
Natalia Gryzińska-Sawicka, Łukasz Sawicki
 
1 - 25 z 62 elementów 1 2 3 > >> 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo