Pressto.

Nagłowek strony

Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 21 (2016) Wyniki badań na osadzie kultury pucharów lejkowatych na stanowisku nr 4 w Mierzynie, gm. Dobra Szczecińska i ich znaczenie dla wiedzy o środkowym neolicie Dolnego Nadodrza Abstrakt   PDF
Marcin Dziewanowski, Katarzyna Pyżewicz
 
Vol 20 (2015) Z badań nad neolityzacją polski środkowej. Pozostałości osadnictwa kultury pucharów lejkowatych ze stanowiska Polesie 1, gm. Łyszkowice Abstrakt   PDF
Seweryn Rzepecki
 
Vol 18 (2013) Z badań nad systemem grodzisk z wczesnego okresu epoki żelaza na obszarze Podola. Wstępne wyniki prac ekspedycji Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w obrębie grodziska w Severinìvce, obwód Winnica Abstrakt   PDF
Marcin Ignaczak, Jakub Affelski, Yuriy Boltrik, Aleksandr Šelehan’
 
Vol 19 (2014) Z historii badań wczesnych stanowisk kultury czerniachowskiej Abstrakt   PDF
Maksym Stroceń
 
Vol 20 (2015) Zagadnienie tzw. domów kultowych w megalitycznym obrządku pogrzebowym ludności kultury pucharów lejkowatych w Polsce Abstrakt   PDF
Krzysztof Socha
 
Vol 21 (2016) Zarys środowisk sedymentacyjnych w dolinie Anthemousa (północna Grecja). Wstępne wyniki badań geoarcheologicznych w ramach projektu Anthemous Valley Archaeological Project Abstrakt   PDF
Jakub Niebieszczański
 
Vol 21 (2016) Ze studiów nad obrządkiem pogrzebowym społeczności kultury wielbarskiej na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Przykład cmentarzyska w Palędziu Kościelnym (stan. 1) w powiecie mogileńskim Abstrakt   PDF
Andrzej Smaruj
 
Vol 20 (2015) Znalezisko serii wiórów ze stanowiska 9 w Dąbrówce, gm. Kowal Abstrakt   PDF
Piotr Osypiński, Katarzyna Pyżewicz
 
Vol 20 (2015) Źródła archeologiczne do dziejów drukarstwa na przykładzie drukarni z Ostrowa Tumskiego w Poznaniu Abstrakt   PDF
Olga Antowska-Gorączniak
 
Vol 19 (2014) Zwierzęta w czasach nowożytnych (XVIII-XIX w.) Dane archeozoologiczne z badań na terenie osady w Nakonowie Starym stan. 2, gm. Choceń, woj. kujawsko-pomorskie Abstrakt   PDF
Marta Osypińska
 
76 - 85 z 85 elementów << < 1 2 3 4 


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo