Pressto.

Page Header

Vol 17, No 26 (2015)

Messages from the Past

volume editors: Patrycja Rojek, Andrzej Szpulak

Table of Contents

(Re)konstruowanie pamięci o Rewolucji w nowym kinie rumuńskim PDF (Polish)
Rafał Syska 5-14
Obraz Aleksandra Kołczaka i wojny domowej w Rosji, przedstawiony w filmie "Admirał", a współczesna rosyjska świadomość historyczna PDF (Polish)
Katarzyna Jędraszczyk, Władimir Rabinowicz 15-25
Collective Memory and Colloquial Aesthetic Experience. Remarks on the Functions of Digitalized Paintings in Second Life PDF
Marek Kaźmierczak 27-37
Memory grids: Forgetting East Berlin in Krass Clement’s Photobook Venten på i går. Auf Gestern warten (2012) PDF
Anna Estera Mrozewicz 39-57
Przekształcanie pamięci. Found footage jak machina kulturowej reinterpretacji PDF (Polish)
Marta Giec 59-66
Nowy dokument historyczny PDF (Polish)
Marek Hendrykowski 67-77
Łączka, amazońska dżungla i Chicago. Patrycja Rojek* i Andrzej Szpulak* rozmawiają z dokumentalistą, niezależnym producentem i dyrektorem Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci – Arkadiuszem Gołębiewskim. PDF (Polish)
Patrycja Rojek, Andrzej Szpulak 79-93
Ponowoczesna wizja Powstania Warszawskiego w filmie Jana Komasy Miasto 44 PDF (Polish)
Zuzanna Lewandowska 95-106
Róża Wojciecha Smarzowskiego – portret miłości kulturowo zakorzenionej PDF (Polish)
Andrzej Szpulak 107-118
Ocalić pamięć, ocalić duszę, ocalić sztukę - o zbawiennej roli muzyki Fryderyka Chopina w Pianiście Romana Polańskiego PDF (Polish)
Piotr Pomostowski 119-127
Kino jidysz na ziemiach polskich do wybuchu drugiej wojny światowej - konteksty społeczno-polityczne i kulturowe PDF (Polish)
Daria Mazur 129-138
W poszukiwaniu śladów przeszłości – komiks jako medium małej i wielkiej historii (przykład powieści graficznych Nie pojedziemy zobaczyć Auschwitz Jérémiego Dresa i Zaduszki Rutu Modan) PDF (Polish)
Justyna Czaja 139-150
Odwrót bohaterów. Śmierć syjonistycznego mitu Masady w fi lmie Twierdza Beaufort Josepha Cedara PDF (Polish)
Maciej Pietrzak 151-159
Reading Plutarch of Chaeronea: A Cinematic Portrait of the Youth of Alexander the Great as Envisaged by Robert Rossen and Oliver Stone PDF
Krzysztof Antczak, Dan Tudor Ionescu 161-175

Student films

Penelopa i jej współczesne filmowe inkarnacje PDF (Polish)
Patrycja Rojek 177-187
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Etiudy studenckie Filipa Bajona PDF (Polish)
Zuzanna Kwiatkowska 191-196
Obraz Polski Ludowej w MC. Człowiek z winylu i Jaskółce w reżyserii Bartosza Warwasa PDF (Polish)
Joanna Sikorska 197-204
Mit o przypływach emocji PDF (Polish)
Agnieszka Powierska 205-211

Filmmaker workshop

Refleksja z katedry PDF (Polish)
Michał Bukojemski 215-223
Świat przed Zagładą. Tajemnica istnienia archiwalnego obrazu filmowego we współczesnej strukturze filmowej na przykładzie filmu Po-lin. Okruchy pamięci Jolanty Dylewskiej PDF (Polish)
Maciej Kozłowski 225-235

Author Gallery

Family PDF (Polish)
Piotr Zbierski 237-259

Varia

Tarkowski w Łodzi PDF (Polish)
Marek Hendrykowski 262-269
Surreal Dreams of a “Creative City” (or: How Camerimage Festival Tried to Convince Łódź to Stop Worrying and Love Modern Architecture) PDF
Konrad Klejsa 269-275
The Se-Ma-For Film Studio from 1990 to 1999 PDF
Ewa Ciszewska 276-282
Reżyserskie szlify. Władysław Ślesicki w Szkole Filmowej (1950-1955) PDF (Polish)
Piotr Pławuszewski 282-290
Ludzie (z) Nowej Huty. O dwóch filmach Kazimierza Karabasza PDF (Polish)
Piotr Zwierzchowski 291-298
Między powieścią a adaptacją – kilka spostrzeżeń z perspektywy widza PDF (Polish)
Justyna Sulejewska 298-303
Uczony i czarodziej. Zmienne koleje losu mistrza Starewicza PDF (Polish)
Paweł Sitkiewicz 304-311
Metodologia nowej historii filmu PDF (Polish)
Marek Hendrykowski 311-316
Przerwane śniadanie z Braćmi Mongolfier PDF (Polish)
Marek Hendrykowski 317-324


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo