Pressto.

Nagłowek strony

Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti

Jaroslav Balvín

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/ikps.2015.8.05

Abstrakt


The article deals with pedeutology and intercultural problems, and that is teachers’ attitudes towards Roma children and their parents. It is the reaction on discrimination acts on Roma in Czech Republic in the years 2012–2013.


Słowa kluczowe


teacher; ethnic minories; education; discrimination; Roma

Pełny tekst:

Bibliografia


BALVÍN J., Pedagogika, andragogika a multikulturalita, Hnutí R, Praha 2012.

MIOVSKÝ M., Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu, Grada, Praha 2006.

STRAUSS A., CORBINOVÁ J., Základy kvalitativního výzkumu. Postupy a techniky metody zakotvené teorie, Sdružení Podané ruce Brno, Nakladatelství Albert Boskovice, Brno 1999.

ŠEĎOVÁ K., Analýza kvalitativních dat. 6. kapitola. ŠVAŘÍČEK R., ŠEĎOVÁ K., Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách, Portál, Praha 2007.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 136 PDF (Czech) - 145

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2015