Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1 (2013) Poczucie „Inności” u osób niewidomych i osób z resztkami wzroku w sferze funkcjonowania psychicznego, fizycznego i emocjonalnego Abstrakt  PDF
Marzenna Zaorska
 
Nr 8 (2015) (Nie)pełnosprawna starość – przyczyny, uwarunkowania, wsparcie Abstrakt  PDF
Anna Gutowska
 
Nr 1 (2013) Wyróżnik człowieczeństwa Abstrakt  PDF
Maria Szyszkowska
 
Nr 3 (2013) (Nie)normalność w społecznym zwierciadle. Opresyjne wzory, podziały oraz projekty cielesności jako kontekst doświadczenia kobiet z widoczną niepełnosprawnością Abstrakt  PDF
Adrianna Wojtyła
 
Nr 6 (2014) Prekariat i niepełnosprawność – o tymczasowości i niepewności edukacji, rehabilitacji, pracy i życia Abstrakt  PDF
Marcin Wlazło
 
Nr 2 (2013) Rodzeństwo osoby niepełnosprawnej intelektualnie. Studium przypadku Abstrakt  PDF
Wioletta Szarecka
 
Nr 5 (2014) Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Andrzej Twardowski
 
Nr 2 (2013) Przemoc seksualna wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Monika Karwacka
 
Nr 5 (2014) Dlaczego emancypacja osób niepełnosprawnych powinna być „pustym znaczącym”? Abstrakt  PDF
Teresa Żółkowska
 
Nr 4 (2014) W poszukiwaniu strategii edukacyjnej przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością Abstrakt  PDF
Jarosław Bąbka
 
Nr 3 (2013) Metoda projektów płaszczyzną inkluzji dla dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Marzena Buchnat
 
Nr 8 (2015) Sztuka jako sposób włączania osób z niepełnosprawnością intelektualną do społeczeństwa Abstrakt  PDF
Sabina Pawlik
 
Nr 3 (2013) Aspiracje zawodowe rodzeństwa pełnosprawnego podyktowane doświadczeniem niepełnosprawności w rodzinie Abstrakt  PDF
Agnieszka Żyta
 
Nr 8 (2015) O czym marzą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną? Abstrakt  PDF
Piotr Plichta
 
Nr 2 (2013) Niepełnosprawność w Chinach. Wprowadzenie do problemu Abstrakt  PDF
Hanna Grzesiak
 
Nr 2 (2013) Wsparcie informacyjne – oczekiwania rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Sandra Krajczy
 
Nr 7 (2014) Zachowania ryzykowne młodzieży z niepełnosprawnością Abstrakt
Jolanta Lipińska-Lokś
 
Nr 2 (2013) Życie dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną – problematyczność realizacji potrzeby seksualności i niezależności w perspektywie rozwoju tożsamości Abstrakt  PDF
Natalia Marciniak-Madejska
 
Nr 6 (2014) Rodzice uczniów kształcących się w klasach integracyjnych – ich motywy i oczekiwania Abstrakt  PDF
Dominika Przybyszewska
 
Nr 2 (2013) Wybrane uwarunkowania biografii rodzin osób niepełnosprawnych Abstrakt  PDF
Piotr Winczewski
 
1 - 20 z 20 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo