Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 11 (2015) Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia Abstrakt  PDF
Jarosław Bąbka
 
Nr 10 (2015) Pedagogika emancypacyjna a pedagogika specjalna – kluczowe kategorie w emancypacyjnym dyskursie niepełnosprawności Abstrakt  PDF
Dorota Podgórska-Jachnik
 
Nr 12 (2016) From the segregation to the inclusion: Ukrainian realities of the education Abstrakt  PDF
Alla Kolypayeva
 
Nr 4 (2014) Prowłączające zmiany w systemie polskiej edukacji – nowe możliwości, ograniczenia i wyzwania Abstrakt  PDF
Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk, Marzenna Zaorska
 
Nr 2 (2013) Analiza wybranych norm prawnych określających nowe obowiązki nauczycieli i specjalistów wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych Abstrakt  PDF
Teresa Serafin
 
Nr 10 (2015) Emancypacja poprzez edukację a perspektywa Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych Abstrakt
Kas Mazurek, Margaret Winzer
 
Nr 12 (2016) Szkoła ogólnodostępna jako środowisko odkrywania podstaw własnej tożsamości przez uczniów z niepełnosprawnością w młodszym wieku szkolnym Abstrakt  PDF
Karol Bidziński
 
Nr 11 (2015) On the continuum from mainstreaming to inclusion: the development of the approaches towards students with special needs and their expression in the educational frameworks in Israel Abstrakt  PDF
Nava Bar, Arie Kizel
 
Nr 8 (2015) Role učitele při ovlivňování a zmírňování interetnického napětí ve společnosti Abstrakt
Jaroslav Balvín
 
Nr 12 (2016) Rodzicielstwo osób z niepełnosprawnością intelektualną – od akceptacji do wsparcia Abstrakt  PDF
Agnieszka Drzazga
 
Nr 12 (2016) Nauczanie kierowane jako metoda rozwijająca samodzielność oraz autonomię dzieci i młodzieży z głęboką niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Beata Cytowska
 
Nr 10 (2015) „Kobietą być, to być kobietą” – piętno „niepełnosprawnej płci”1 w doświadczeniach kobiet z głębszą niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do środowiskowego domu samopomocy Abstrakt  PDF
Agata Jakubas
 
Nr 10 (2015) (Neo)liberalne uwikłania emancypacyjnego paradygmatu pedagogiki specjalnej Abstrakt  PDF
Marcin Wlazło
 
Nr 11 (2015) Relacje z rówieśnikami i ich znaczenie dla młodzieży z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w edukacji specjalnej – w świetle badań własnych Abstrakt  PDF
Anna Drozdowicz
 
Nr 9 (2015) „Inny” w klasie szkolnej Abstrakt  PDF
Ewa Muszyńska
 
Nr 1 (2013) Novovznikajúce formy rodinného života na Slovnensku Abstrakt
Pavol Tománek
 
Nr 7 (2014) Portal społecznościowy Facebook jako narzędzie realizacji celów edukacji antydyskryminacyjnej Abstrakt  PDF
Katarzyna Smoter
 
Nr 1 (2013) Poczucie „Inności” u osób niewidomych i osób z resztkami wzroku w sferze funkcjonowania psychicznego, fizycznego i emocjonalnego Abstrakt  PDF
Marzenna Zaorska
 
Nr 6 (2014) „Beka z nienormalsów”, czyli satyryczny obraz niepełnosprawnych w kulturze masowej Abstrakt  PDF
Przemysław Paweł Grzybowski
 
Nr 5 (2014) Możliwości wykorzystania rówieśniczego tutoringu w edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Abstrakt  PDF
Andrzej Twardowski
 
Nr 4 (2014) Zjawisko pozoru w systemie kształcenia uczniów niepełnosprawnych – próba identyfikacji i propozycje rozwiązań Abstrakt  PDF
Katarzyna Parys
 
Nr 3 (2013) Erziehung der Roma Schüler: Möglichkeiten der Nutzung fiktiver Theorien in deren Kultur für die Erziehung in der realen Welt Abstrakt
Jaroslav Balvin
 
Nr 3 (2013) Edukacja włączająca w Norwegii Abstrakt  PDF
Aleksandra Antonik
 
Nr 3 (2013) O roli i pozycji badacza w badaniach rzeczywistości szkoły specjalnej i integracyjnej Abstrakt  PDF
Zenon Gajdzica
 
Nr 4 (2014) Samoświadomość w Stanach Zjednoczonych: historia i definicje Abstrakt
Melinda R. Pierson
 
1 - 25 z 25 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo