Pressto.

Nagłowek strony

Historia czasopisma

Czasopismo ukazuje się od 1995 roku i jest prowadzone przez pracowników Instytutu Językoznawstwa Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu. W latach 1995-1999 wydano 7 numerów w druku, a w latach 2002-2014 22 numery w formie elektronicznej.

    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo