Pressto.

Nagłowek strony

Prajurit1 kraton Yogyakarta – (nie)istniejąca armia pałacu sułtana w Yogyakarcie

Joanna Wacławek

DOI: http://dx.doi.org/10.14746/il.2016.35.5

Abstrakt


Tekst dotyczy narodzin, formowania się oraz stopniowej redukcji armii sułtana Yogyakarty. Jej historia umożliwia prześledzenie dziejów kratonu w Yogyakarcie, od jego wyodrębnienia się w 1755 r., do czasów współczesnych, z nowej perspektywy. Szczególna uwaga poświęcona została wpływom kolonialnej zależności na liczebność i losy brygad stanowiących tę armię.

Pełny tekst:

Bibliografia


Dwiyanto, D. 2009. Kraton Yogyakarta. Sejarah, nasionalisme, & telah perjuangan. Yogyakarta: Penerbit Paradigma Indonesia.

Gupta, D. (i inni). 2014. Toponim kota Yogyakarta. Yogyakarta: Dinas Pariwisata, Seni Dan Budaya Kota Yogyakarta.

Heryanto, F. 2010. Mengenal karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Yogyakarta: Warna Mediasindo.

Kowalski, N. 2016. Ułani to była elita wojska. Oni ją naśladują, Głos Wielkopolski, 15.08.2015 [http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/5924893,ulani-to-byla-elita-wojska-oni-ja-nasladuja,1,1,id,t,so,sa.html, dostęp 20.02.2016]

Kummar, A. 1980. Javanese Court Society and Politics in the Late Eighteenth Century: The Record of a Lady Soldier. Part I: The Religious, Social, and Economic Life of the Court, w: Indonesia, Volume 29, pp. 1--46.

Moertono, S. 1981. State and Statecraft in Old Jawa: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century. Ithaca-New York: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Dept of Asian Studies, Cornell University.

Purwadi, M.H. 2008. Babad Giyanti konflik kerajaan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta, Yogyakarta: Yogyakarta Media Abadi.

Ricklefs, M.C. 2001. A History of Modern Indonesia since c. 1200. Stanford: Stanford University Press.

Suwito, Y. (i inni). 2009. Prajurit kraton Yogyakarta. Filosofi Dan nilai budaya Yang terkandung di dalamnya. Yogyakarta: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

PRESSto2AMUR - export

Statystyki

Abstrakt - 76 PDF - 77

Altmetric

Zewnętrzne odnośniki

  • Obecnie brak jakichkolwiek odnośników.
Copyright (c) 2017