Pressto.

Neofilolog

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 48/1 (2017) Odniesienia do języka ojczystego jako strategia uczenia się gramatyki języka obcego: perspektywa polskich uczniów języka angielskiego Abstrakt  PDF
Aleksandra Wach
 
Nr 48/1 (2017) Zdolności językowe i inteligencja w nauce języka obcego – teoria naukowa a praktyka dydaktyczna Abstrakt  PDF
Adriana Biedroń
 
Nr 48/2 (2017) Zmienna norma pedagogiczna a postawy ucznia wobec nauki języka obcego Abstrakt  PDF
Hadrian Lankiewicz
 
Nr 48/1 (2017) Cechy użytkowników języków obcych sprzyjające interkomunikacji (komunikacji w językach pokrewnych) Abstrakt  PDF
Anna Grabowska
 
Nr 48/1 (2017) Determinanty korzystania ze strategii uczenia się języka angielskiego przez studentów poznańskich uczelni Abstrakt  PDF
Jakub Przybył
 
Nr 48/1 (2017) Różnice w korzystaniu ze strategii uczenia się języka angielskiego przez studentów: wnioski z badania Abstrakt  PDF
Jakub Przybył, Malwina Małowska, Klaudia Chmielewska, Marta Gawek, Małgorzata Grzymała
 
Nr 49/1 (2017) Indywidualizacja nauczania i uczenia się – otwarte formy pracy w gimnazjum oraz w kształceniu akademickim (action research) Abstrakt  PDF
Beata Karpeta-Peć
 
Nr 48/1 (2017) Subiektywne teorie na temat uczenia się języka obcego studentów romanistyki Abstrakt  PDF
Dorota Pudo
 
Nr 48/1 (2017) Dynamiczny charakter zmiennych indywidualnych – wyzwania badawcze i implikacje dydaktyczne Abstrakt  PDF
Mirosław Pawlak
 
Nr 48/2 (2017) Rola mediacji dydaktycznej w rozwijaniu warsztatu poznawczego ucznia na lekcji języka obcego Abstrakt  PDF
Jolanta Sujecka-Zając
 
Nr 49/1 (2017) Analiza wybranych podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego w kontekście edukacji seniorów Abstrakt  PDF
Mariola Fiema, Iwona Janowska
 
1 - 11 z 11 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo