Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(47) (2016) Nowe wyzwania walidacji w polskich uczelniach – potwierdzanie efektów uczenia się osiągniętych poza szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Jacek Lewicki
 
Nr 2(46) (2015) Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(48) (2016) Ocena jakości kształcenia w Polsce – problemy i rekomendacje Abstrakt  PDF
Jakub Brdulak
 
Nr 1(45) (2015) Perspektywa neoinstytucjonalna w badaniach nad przemianami szkolnictwa wyższego w Polsce Abstrakt  PDF
Dominik Antonowicz
 
Nr 1(45) (2015) Umiędzynarodowienie badań naukowych – polska kadra akademicka z perspektywy europejskiej Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Tendencje w europejskim i polskim wyższym szkolnictwie rolniczym Abstrakt  PDF
Sławomir Podlaski
 
Nr 2(42) (2013): Numer specjalny dedykowany prof. dr. hab. Ireneuszowi Białeckiemu Analogowa i cyfrowa komunikacja naukowa w Polskiej Akademii Nauk Abstrakt  PDF
Martyna Sabała
 
1 - 7 z 7 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.



    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo