Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(47) (2016) Wariacja na temat: MiSH a edukacja liberalna Abstrakt  PDF
Daniel Kontowski
 
Nr 1(47) (2016) Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy Abstrakt  PDF
Agnieszka Anielska
 
Nr 2(48) (2016) Książka naukowa – między środowiskiem akademickim a branżą wydawniczą Abstrakt  PDF
Sylwia Breczko
 
Nr 1(47) (2016) Badania szkolnictwa wyższego w europie Abstrakt  PDF
Ulrich Teichler
 
Nr 2(48) (2016) To, co publiczne i prywatne w szkolnictwie wyższym. Synteza podejścia ekonomicznego i politycznego Abstrakt  PDF
Simon Marginson
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego OECD; szkolnictwo wyższe; zarządzanie szkolnictwem wyższym; finansowanie szkolnictwa wyższego; internacjonalizacja szkolnictwa wyższego; kariera naukowa; nauczyciele akademiccy Abstrakt  PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Kontrolować czy nadzorować? Modelowanie polskiej polityki szkolnictwa wyższego z punktu widzenia nordyckiej utopii Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał
 
Nr 1(45) (2015) Pułapka umasowienia – o sprawczości jednostek w umasowionym systemie szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Łukasz Stankiewicz
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Analiza SWOT jako metoda diagnozy szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Radostaw Dawidziuk
 
Nr 2(50) (2017) Tworzenie kultury jakości: Ustawa 2.0 Abstrakt  PDF
Maciej Żylicz
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Analiza sytuacji finansowej działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1997-2009 - wybrane aspekty Abstrakt  PDF
Radosław Dawidziuk
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Skuteczność, ewaluacja, rozmieszczenie terytorialne - odczytywanie francuskiego pejzażu uniwersyteckiego Abstrakt  PDF
Tristan Lecoq
 
Nr 2(50) (2017) Szkoły doktorskie i ich rola w kształceniu doktorantów Abstrakt  PDF
Beata Mikołajczyk, Ryszard Naskręcki
 
Nr 2(38) (2011): Kobiety w nauce - w "Wieku Marii Skłodowskiej-Curie" Imperatyw rozwoju a kondycja myślenia strategicznego o polskim szkolnictwie wyższym (i nauce) w dobie transformacji systemowej Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Edukacja, idea uniwersytetu, ewaluacja Abstrakt  PDF
Piotr Górski
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku Abstrakt  PDF
Anna Marszałek
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Rola ogólnego wykształcenia wyższego w społeczeństwie wiedzy - przykład Stanów Zjednoczonych Abstrakt  PDF
Radosław Rybkowski
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 2(46) (2015) Międzypokoleniowa ruchliwość społeczna. Szkolnictwo wyższe a drabina edukacyjna i zawodowa w Polsce Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Prywatne szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej Abstrakt  PDF
Artur Bajerski
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym Abstrakt  PDF
Emilia Werner
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010—2020) Abstrakt  PDF
Dominik Antonowicz, Magdalena Krawczyk-Radwan, Dominika Walczak
 
Nr 1(45) (2015) Dialog z interesariuszami środowiskowymi w projektowaniu wizji i reformy szkolnictwa wyższego w Polsce (2013-2015) Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 2(46) (2015) Teza o hybrydyzacji tego, co publiczne i tego, co prywatne w szkolnictwie wyższym oraz jej konsekwencje. Próba krytyki Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
1 - 25 z 113 elementów 1 2 3 4 5 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo