Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 2(48) (2016) Książka naukowa – między środowiskiem akademickim a branżą wydawniczą Abstrakt  PDF
Sylwia Breczko
 
Nr 1(47) (2016) Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy Abstrakt  PDF
Agnieszka Anielska
 
Nr 2(50) (2017) Dyskusja przed Narodowym Kongresem Nauki – refleksje Abstrakt  PDF
Jan Szmidt
 
Nr 1(45) (2015) Słowo wstępne: Czym są i czym nie są naukowe badania szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(46) (2015) Dynamika „tworzenia-rynków” w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Janja Komljenovic, Susan L. Robertson
 
Nr 2(46) (2015) Słowo wstępne: W obliczu nadchodzącej fali reform szkolnictwa wyższego w Polsce. Argumentacja i wizja wspierająca najważniejsze kierunki zmian. Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(50) (2017) Postulat selektywnego charakteru deregulacji w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Jerzy Woźnicki
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał
 
Nr 1(45) (2015) Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania „transnarodowego stowarzyszenia kapitałów” w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Skuteczność, ewaluacja, rozmieszczenie terytorialne - odczytywanie francuskiego pejzażu uniwersyteckiego Abstrakt  PDF
Tristan Lecoq
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku Abstrakt  PDF
Anna Marszałek
 
Nr 1(45) (2015) Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Marcelina Smużewska
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Jakość usług edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkół wyższych w Polsce Abstrakt  PDF
Justyna Maciąg
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski Abstrakt  PDF
Katarzyna Chałasińska-Macukow
 
Nr 1(45) (2015) Perspektywa neoinstytucjonalna w badaniach nad przemianami szkolnictwa wyższego w Polsce Abstrakt  PDF
Dominik Antonowicz
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010—2020) Abstrakt  PDF
Dominik Antonowicz, Magdalena Krawczyk-Radwan, Dominika Walczak
 
Nr 1(45) (2015) O niemożliwości zaistnienia kapitalistycznych rynków w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Simon Marginson
 
Nr 2(46) (2015) Międzypokoleniowa ruchliwość społeczna. Szkolnictwo wyższe a drabina edukacyjna i zawodowa w Polsce Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Analiza SWOT jako metoda diagnozy szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Radostaw Dawidziuk
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Debata o szkolnictwie wyższym we Francji. Wprowadzenie Abstrakt  PDF
Wojciech Fałkowski
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 2(46) (2015) Podstawowe sprzeczności podporządkowanego kapitałowi szkolnictwa wyższego. W stronę systematyzacji Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Nr 2(46) (2015) Teza o hybrydyzacji tego, co publiczne i tego, co prywatne w szkolnictwie wyższym oraz jej konsekwencje. Próba krytyki Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Projekt „Foresight «Akademickie Mazowsze 2030»” - niektóre wyniki Abstrakt  PDF
Janina Jóźwiak
 
Nr 2(50) (2017) Kilka uwag o reformie szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Zbigniew Błocki
 
1 - 25 z 60 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo