Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 2(48) (2016) Książka naukowa – między środowiskiem akademickim a branżą wydawniczą Abstrakt  PDF
Sylwia Breczko
 
Nr 1(47) (2016) Polskie szkolnictwo wyższe wobec studentów nietradycyjnych. Strategie uczelni w obszarze kształcenia dorosłych jako problem badawczy Abstrakt  PDF
Agnieszka Anielska
 
Nr 1(45) (2015) Słowo wstępne: Czym są i czym nie są naukowe badania szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(46) (2015) Słowo wstępne: W obliczu nadchodzącej fali reform szkolnictwa wyższego w Polsce. Argumentacja i wizja wspierająca najważniejsze kierunki zmian. Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał
 
Nr 1(45) (2015) Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania „transnarodowego stowarzyszenia kapitałów” w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Nr 2(46) (2015) Dynamika „tworzenia-rynków” w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Janja Komljenovic, Susan L. Robertson
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Skuteczność, ewaluacja, rozmieszczenie terytorialne - odczytywanie francuskiego pejzażu uniwersyteckiego Abstrakt  PDF
Tristan Lecoq
 
Nr 1(39) (2012): Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza „Akademickie Mazowsze 2030”. Wyniki badań Projekt „Foresight «Akademickie Mazowsze 2030»” - niektóre wyniki Abstrakt  PDF
Janina Jóźwiak
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Reforma szkolnictwa wyższego w Niemczech: akademickie przedsiębiorstwo w budowie Abstrakt  PDF
Cristina Allemann-Ghionda
 
Nr 1(45) (2015) Uwarunkowania nierówności horyzontalnych w dostępie do szkolnictwa wyższego w Polsce Abstrakt  PDF
Krzysztof Czarnecki
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Analiza sytuacji finansowej działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1997-2009 - wybrane aspekty Abstrakt  PDF
Radosław Dawidziuk
 
Nr 1(45) (2015) Leczenie gorsze od choroby? Diagnoza kondycji polskiego szkolnictwa wyższego na podstawie badań elit polskich uczelni publicznych Abstrakt  PDF
Marta Shaw
 
Nr 2(38) (2011): Kobiety w nauce - w "Wieku Marii Skłodowskiej-Curie" Imperatyw rozwoju a kondycja myślenia strategicznego o polskim szkolnictwie wyższym (i nauce) w dobie transformacji systemowej Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku Abstrakt  PDF
Anna Marszałek
 
Nr 1(45) (2015) Studencki ruch naukowy w polskich uniwersytetach z perspektywy zmian zachodzących we współczesnym szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Marcelina Smużewska
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Jakość usług edukacyjnych w komunikacji marketingowej szkół wyższych w Polsce Abstrakt  PDF
Justyna Maciąg
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski Abstrakt  PDF
Katarzyna Chałasińska-Macukow
 
Nr 1(45) (2015) Perspektywa neoinstytucjonalna w badaniach nad przemianami szkolnictwa wyższego w Polsce Abstrakt  PDF
Dominik Antonowicz
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Rola marki dyplomu w perspektywie niżu demograficznego w Polsce (2010—2020) Abstrakt  PDF
Dominik Antonowicz, Magdalena Krawczyk-Radwan, Dominika Walczak
 
Nr 1(45) (2015) O niemożliwości zaistnienia kapitalistycznych rynków w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Simon Marginson
 
Nr 2(46) (2015) Międzypokoleniowa ruchliwość społeczna. Szkolnictwo wyższe a drabina edukacyjna i zawodowa w Polsce Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Analiza SWOT jako metoda diagnozy szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Radostaw Dawidziuk
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Debata o szkolnictwie wyższym we Francji. Wprowadzenie Abstrakt  PDF
Wojciech Fałkowski
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
1 - 25 z 56 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo