Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego OECD; szkolnictwo wyższe; zarządzanie szkolnictwem wyższym; finansowanie szkolnictwa wyższego; internacjonalizacja szkolnictwa wyższego; kariera naukowa; nauczyciele akademiccy Abstrakt  PDF
Małgorzata Dąbrowa-Szefler
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Analiza sytuacji finansowej działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w Polsce w latach 1997-2009 - wybrane aspekty Abstrakt  PDF
Radosław Dawidziuk
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Pod znakiem jakości - priorytet w kształtowaniu polityki szkolnictwa wyższego w krajach nordyckich i w Polsce Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn, Kazimierz Musiał
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Prywatne szkolnictwo wyższe w Republice Czeskiej Abstrakt  PDF
Artur Bajerski
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Reforma szkolnictwa wyższego w Niemczech: akademickie przedsiębiorstwo w budowie Abstrakt  PDF
Cristina Allemann-Ghionda
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Uwarunkowania determinujące funkcjonowanie szkół wyższych w XXI wieku Abstrakt  PDF
Anna Marszałek
 
Nr 2(30) (2007): Szkoły wyższe i wiedza a oblicza demokracji Realizacja postulatów Procesu Bolońskiego w publicznych i niepublicznych szkołach wyższych województwa kujawsko-pomorskiego Abstrakt  PDF
Marcin Skinder
 
Nr 2(50) (2017) Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy Abstrakt  PDF
Andrzej Jajszczyk
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Wyzwania dla Akademickich Biur Karier na Mazowszu Abstrakt  PDF
Ewa Antoniak
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Ocena konkurencyjności uczelni Mazowsza na tle polskiego szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Maria Romanowska
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Decentralizacja przestrzenna publicznego szkolnictwa wyższego w Szwecji - zamierzenia a rzeczywiste efekty Abstrakt  PDF
Artur Bajerski
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Wykształcenie rodziców a kierunki studiów ich dzieci Abstrakt  PDF
Alicja Zawistowska
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Kadra akademicka szkół wyższych Warszawy i Mazowsza Abstrakt  PDF
Elżbieta Moskalewicz-Ziółkowska
 
1 - 13 z 13 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo