Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym Abstrakt  PDF
Emilia Werner
 
Nr 1(47) (2016) Studia trzeciego stopnia w polskich uczelniach - funkcjonowanie, diagnoza, rekomendacje Abstrakt  PDF
Dominik Bień
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 2(50) (2017) Projekt: Uniwersytet PAN Abstrakt  PDF
Jerzy Duszyński, Tadeusz Burczyński, Paweł M. Rowiński, Andrzej Rychard
 
Nr 2(50) (2017) Dywersyfikacja instytucjonalna i autonomia uczelni oraz ich miary Abstrakt  PDF
Wiesław Banyś
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski Abstrakt  PDF
Katarzyna Chałasińska-Macukow
 
Nr 1(49) (2017) Między neoliberalizmem a feudalizmem. Godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu Abstrakt  PDF
Michał Zawadzki
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Uniwersytet: tradycyjny - przedsiębiorczy - oparty na wiedzy Abstrakt  PDF
Krzysztof Leja
 
Nr 2(50) (2017) Tworzenie kultury jakości: Ustawa 2.0 Abstrakt  PDF
Maciej Żylicz
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Uniwersytet wirtualny jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 2(46) (2015) Dynamika „tworzenia-rynków” w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Janja Komljenovic, Susan L. Robertson
 
Nr 2(50) (2017) Szkolnictwo wyższe – potrzeba całościowej reformy Abstrakt  PDF
Andrzej Jajszczyk
 
Nr 1(29) (2007): Strategiczne problemy nauki polskiej Zmiany instytucjonalne w szkolnictwie wyższym w kontekście wyzwań współczesności Abstrakt  PDF
Tomasz Maliszewski
 
Nr 2(28) (2006): Dyskusyjne problemy społeczeństwa wiedzy Idea uniwersytetu - aktualność tradycji Humboldta? Abstrakt  PDF
Karol Sauerland
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Od Uniwersytetu Piotra i Marii Curie do Uniwersytetu Sorbony. Radykalna reforma zarządzania francuskimi uniwersytetami Abstrakt  PDF
Gilbert Bereziat
 
Nr 1(47) (2016) „Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!” Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego Abstrakt  PDF
Agata Zysiak
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelni państwowych w Polsce Abstrakt  PDF
Michał Zawadzki
 
Nr 2(50) (2017) „Fuzjomania” akademicka. Czy Polskę czeka fala konsolidacji uniwersytetów? Abstrakt  PDF
Łukasz Sułkowski
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Idea uniwersytetu w kulturze, kultura w idei uniwersytetu Abstrakt  PDF
Piotr Górski
 
Nr 1(45) (2015) Poza uniwersytet-fabrykę. Warunki funkcjonowania „transnarodowego stowarzyszenia kapitałów” w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Nr 2(50) (2017) Jak zmieniał się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1991-2016 Abstrakt  PDF
Stefan Jackowski
 
Nr 2(46) (2015) Podzielony uniwersytet. Od deinstytucjonalizacji do reinstytucjonalizacji misji badawczej polskich uczelni Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 2(50) (2017) Postulat selektywnego charakteru deregulacji w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Jerzy Woźnicki
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość „Nowe sylabusy” a kształcenie młodego pokolenia polskich humanistów Abstrakt  PDF
Helena Anna Jędrzejczak
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Reforma szkolnictwa wyższego w Niemczech: akademickie przedsiębiorstwo w budowie Abstrakt  PDF
Cristina Allemann-Ghionda
 
1 - 25 z 52 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo