Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 1(49) (2017) Między neoliberalizmem a feudalizmem. Godność młodych naukowców w kontekście transformacji polskiego uniwersytetu Abstrakt  PDF
Michał Zawadzki
 
Nr 2(48) (2016) Wynagradzanie za efekty pracy nauczycieli akademickich – analiza przypadku Uniwersytetu Islandzkiego Abstrakt  PDF
Justyna M. Bugaj
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Uniwersytet wirtualny jako element budowy społeczeństwa informacyjnego Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 1(47) (2016) „Bramy uniwersytetu otwarte dla klas pracujących!” Powojenna przebudowa imaginarium społecznego i projekt uniwersytetu socjalistycznego Abstrakt  PDF
Agata Zysiak
 
Nr 1(45) (2015) Słowo wstępne: Czym są i czym nie są naukowe badania szkolnictwa wyższego Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Wizje szkolnictwa wyższego w teorii i praktyce. Rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Lutym, rektorem Politechniki Wrocławskiej w latach 2002-2008, przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, w latach 2005-2008, a obecnie członkiem zarządu European Universities Association Abstrakt
Krzysztof Leja
 
Nr 2(46) (2015) Dynamika „tworzenia-rynków” w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Janja Komljenovic, Susan L. Robertson
 
Nr 2(46) (2015) Słowo wstępne: W obliczu nadchodzącej fali reform szkolnictwa wyższego w Polsce. Argumentacja i wizja wspierająca najważniejsze kierunki zmian. Abstrakt  PDF
Marek Kwiek
 
Nr 1(29) (2007): Strategiczne problemy nauki polskiej Zmiany instytucjonalne w szkolnictwie wyższym w kontekście wyzwań współczesności Abstrakt  PDF
Tomasz Maliszewski
 
Nr 1(45) (2015) Uniwersytet bez idei Abstrakt  PDF
Marcelina Smużewska
 
Nr 2(46) (2015) Podstawowe sprzeczności podporządkowanego kapitałowi szkolnictwa wyższego. W stronę systematyzacji Abstrakt  PDF
Krystian Szadkowski
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Edukacja, idea uniwersytetu, ewaluacja Abstrakt  PDF
Piotr Górski
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej – szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Ukryty uniwersytet. "Hidden curriculum" w dokumentach Procesu Bolońskiego Abstrakt  PDF
Anna Klimczak
 
Nr 1-2(35-36) (2010): Szkolnictwo wyższe - masowość i jakość Reforma szkolnictwa wyższego w Niemczech: akademickie przedsiębiorstwo w budowie Abstrakt  PDF
Cristina Allemann-Ghionda
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Misja uniwersytetu XXI wieku - przykład polski Abstrakt  PDF
Katarzyna Chałasińska-Macukow
 
Nr 1(45) (2015) Dialog z interesariuszami środowiskowymi w projektowaniu wizji i reformy szkolnictwa wyższego w Polsce (2013-2015) Abstrakt  PDF
Agnieszka Dziedziczak-Foltyn
 
Nr 1(45) (2015) Leczenie gorsze od choroby? Diagnoza kondycji polskiego szkolnictwa wyższego na podstawie badań elit polskich uczelni publicznych Abstrakt  PDF
Marta Shaw
 
Nr 2(34) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Kilka uwag na temat autonomizacji jako patologii organizacyjnej uczelni państwowych w Polsce Abstrakt  PDF
Michał Zawadzki
 
Nr 1(33) (2009): Przyszłość szkolnictwa wyższego Od uniwersytetu tradycyjnego do uniwersytetu przyszłości Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
Nr 2(38) (2011): Kobiety w nauce - w "Wieku Marii Skłodowskiej-Curie" Uzyskanie walidacji programowej od brytyjskiego uniwersytetu Abstrakt  PDF
Marcin Duszyński
 
Nr 1-2(43-44) (2014): Europejskie szkoły wyższe w procesie przemian i globalnych wyzwań Zarządzanie programami z walidacją brytyjskiego uniwersytetu Abstrakt  PDF
Marcin Duszyński
 
Nr 1(37) (2011): Numer specjalny dedykowany Pani Profesor dr hab. Małgorzacie Dąbrowie-Szefler Idea uniwersytetu w kulturze, kultura w idei uniwersytetu Abstrakt  PDF
Piotr Górski
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Nauczyciele akademiccy wobec zmian systemowych i strukturalnych w szkolnictwie wyższym Abstrakt  PDF
Maria Wójcicka
 
Nr 1(31) (2008): Przyszłość systemu szkolnictwa wyższego w Polsce Rola uniwersytetu w regionalnym systemie innowacji Abstrakt  PDF
Jan Boguski
 
1 - 25 z 28 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo